Tiền đô la thiếc, trang trí tháp, nhà cửa

980 59.000 

Tờ 2 dola mạ vàng dùng để trang trí tháp tỏi, tháp đô, oản tài lộc. chiếc liệu mềm lóng lánh siêu đẹp.

Mã: N/A Danh mục: