Nhánh đào đông đỏ giả

3.900 

Có thể nói, hoa đào đông từ lâu đã trở thành biểu tượng cho mỗi dịp Tết đên Xuân về. Không chỉ bởi nét đẹp của hoa đào đông mà người ta cũng yêu thích nó bởi vì ý nghĩa biểu tượng sâu sắc mà nó đem lại đấy.

Danh mục: