Cành táo vàng đồng trang trí

18.000 

Cành lá phủ nhũ ánh vàng là lựa chọn vô cùng ăn ý và đặc sắc khi được phối cùng với đào đông (Shop có bán) hay bất kỳ loại hoa hay nhánh cây trái giả.

Danh mục: