Đào đông 6 nhánh

21.000 

Cành đào đông 6 nhánh, dài khoảng 60cm quả to tròn, bóng, đẹp, quả không dính.

Danh mục: