Dây kẽm làm hoa

9.000 55.000 

Dây kẽm hàng loại 1, dai dẻo, có thể sử dụng nhiều lần, dùng làm hoa, buộc quà.

Mã: N/A Danh mục: